Sözer AKYILDIRIM

Sözer AKYILDIRIM

[email protected]

TAŞBURUNDA BİR ÇEMENKENTLİ: KERBELAYI İSMAİL ÇİMEN

29 Haziran 2021 - 22:30

TAŞBURUNDA BİR ÇEMENKENTLİ: KERBELAYI İSMAİL ÇİMEN

Öğretim Görevlisi Sözer AKYILDIRIM
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Ker belayı İsmail Çimen Revanın Vedi bölgesinin çemenkent köyünde dünya gelir. Onun
dünyaya geldiği 1870 yıllar çarlık Rusya’sının Azerbaycan ve Kafkasya üzerindeki
hakimiyetinin sürdüğü 19. Yüzyılın son dönemiydi. Revan hanlığı ,4. Murat’ın seferinin
öncesinde Safevi Türklerin yaşadığı bir coğrafyaydı. Revan hanlıkları ortadan kaldırılınca,
Ruslar ve diğer Emperyalist güçler bu bölgeye Ermeni muhacirlerini yerleştirmeye başladılar.
1.Dünya savaşından sonra Kafkasya’da Aras nehrinin kıyısında Ermenistan diye bir devlet
kuruldu. Dünyanın muhtelif yerlerinde yaşan Ermeniler, bir araya gelerek % 20 azınlık
nüfustan % 70 lere ulaştı. Azerbaycan Türkleri kendi öz vatanlarından sürülmeye başlandılar,
çarlık Rusya’sının yapamadığı yarım kalmış işleri de Stalin tarafından tamamlandı .

Ker belayı İsmail ,Gember Ali(Gemlo),Abbas Kulu bey gibi insanlar ,Ermeni çetecileri ile
mücadele ettiler. Vedi ,Şerur,Nahcivan’da yerlerinden yurtlarından sürülen insanların
canlarını ,ırzlarını korumak için çatışmalara girdiler, muhacirlerin sağ salim İran
Azerbaycan’ına gitmeleri için canla başla çalıştılar Kerbelayı İsmail .Ermeni çeteleri ile
savaşır dağlara çekilir, yaptığı kahramanlıklar sayesinde namı Revan ve çevresinde yayılır.
Ermeni çetecilerin zulümleri, karşısında 21 köy ve kasabadan sürülen Türklerin bir kısmı
Arası geçerek Türkiye’ye gelir ve kaçkınların çoğunluğu Iğdır’ın Taşburun kasabasına
yerleşirler.

Ferman Kerimzade’nin Karlı Aşırım kitabını okuduğumda, karşımıza çıkarılan Ker belayı
İsmail ve Gemlo karakterlerinin düzene başkaldırdıkları, çevrelerindeki köylülere korku
saldıkları ve yakın arkadaşları Abbas Kulu beyi kalleşçe bir pusuya düşürerek Gemlo
tarafından öldürüldüğü anlatılır…1971 yılında yapılan Axır ıncı Aşırım filminde de Gemlo
gaddar bir insan olarak gösterilmiş ve Abbas Kulu bey ile çatışmaya girmiş, çıkan silahlı
çatışmada hem Abbas Kulu bey ve arkadaşları hem de Gemlo öldürülmüştür. Oysa
Kerbelayı İsmail özüne ve sözüne güvenilen, mert bir insandır

Kerbelayı İsmail Çimen Sovyet Yönetiminin topraklarına el koymasına direnmiş ve Aras
nehrinden Rus askerleri ile vuruşarak geçer. ,Aralık yukarı çiftlik köyünde bir müddet kalır
daha sonrasında ise Taşburun köyüne yerleşir. Yıllar sonra zenginliğinden bir şey kalmaz ve
bir köylü olarak yaşamını sürdürür. 1948 yılında vefat eder. Vasiyeti üzeri yol kenarına defn
edilmesini ister. Bugün mezarı Taşburun’da yol kenarında bir anıt mezardır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum