ZİYA ZAKİR ACAR

ZİYA ZAKİR ACAR

-

Serdar ÜNSAL’dan Yeni Bir Kitap: “Soykırım”

07 Haziran 2020 - 12:30

Serdar ÜNSAL’dan Yeni Bir Kitap: “Soykırım”

Eğitimci-Araştırmacı ve aynı zamanda yılardır Iğdır’da gazetecilik yapan kadim

dostum ve arkadaşım Serdar Ünsal, Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve

çevresinde, 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları

soykırımın anlatıldığı ’Soykırım’ isimli okuyucuları ile tanıştı.

Serdar ÜNSAL, Iğdır ve Azerbaycan üzerinde çok büyük emekleri bulunmaktadır.

Iğdır’ın tanıtılmasında, gazeteleri haberdar etmesinde, özellikle Azerbaycan’ın önemli

olaylarında gerek medya aracılığıyla, gerekse yaptığı toplantı ve basın açıklamalarda

sürekli olarak gündeme taşımasını bilmiştir.

Soykırım! Bu bölgede akla ilk gelen konudur. Nesilden nesile geçen katliam olayları

beyinlerden silinmesi mümkün değildir. Çünkü her Türk insanının babasından

dinlediği hatıralar; zihinlerden silinmesini imkânsız hale getirmiştir.

Ben de bu konu üzerinde çok çalıştım. Seksenli yıllarda görgü tanıklarını dinledim.

Tanıkların ifadelerinden binlerce roman çıkar. Tanık ifadelerini “Görenlerin Gözüyle

Iğdır’da Ermeni Katliamı” isimli kitapta topladım. Dedemin gerçek hikâyesini “İçimdeki

Sızı” isimli hikâye kitabında yazdım. Dedem Fetullah, Ermeniler tarafından köyleri

Canfıda’da vurularak diğer öldürdükleri ile bir kuyuya doldurulmuş, komşusu Ermeni

tarafından yaralı olan Dedem Fetullah’ı kuyudan gece gelip çıkarmış, Aras Nehrini

geçirerek kurtulmasını sağlamıştı. Ancak yaraları nedeniyle birkaç sene sonra vefat

etmiştir. Aynı hikâye anne ve babasını kaybedip, Kazım Karabekir Paşa’nın yetim

yurtlarında bakılıp, bir asker tarafından kendisine evlat edinip ta Amasya Suluova’ya

yerleşen ve 20 yaşında akrabalarına kavuşan gerçek olayların anlatıldığı hikâye…

Serdar Ünsal’da bu katliamlara çok duyarlı bir araştırmacıdır. Nitekim Yüreğim

Revan’da Kaldı adlı romanı da mevcuttur.

Serdar ÜNSAL Soykırım isimli kitabında, kendi ifadesiyle;

“Ermenilerin yaptığı zulüm ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman

unutulmadı ve unutulmayacakta. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan ve

Iğdır';da yaptıkları vahşeti, Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi

yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti

yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine

soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan, Hocalı, Şuşa, Erivan

ve Karabağ'da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız.

Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir

daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü

;sözde soykırım yalanını anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri

ne kadar Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli

öğrenmelidir. Ünsal, yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı

yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki

Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında

bulunan tarihi yapıtları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği

Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya

sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, ;Türkler bize

soykırım yaptı; iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam

etmektedirler. Bu kitapta, Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu

göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de

Azerbaycan';ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler

ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz. “şeklinde belirtmiştir.

Serdar ÜNSAL’ın Soykırım isimli kitabının hayırlara vesile olmasını diler, başarılarının

daim olmasını temenni ederim.

Ziya Zakir ACAR

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği

Başkanı