ERHAN YIRCALI

ERHAN YIRCALI

DÜŞÜNDÜKLERİM VE YAZDIKLARIM erhanyircali@gmail.com

İNSANLAR NEDEN BOŞANIR?

19 Aralık 2023 - 16:46

NSANLAR NEDEN BOŞANIR?

Boşanmanın genel sebepleri, şiddetli geçimsizlik, çiftlerin arasındaki uyuşmazlıklar, hakaret, şiddet, çiftlerin birbirine karşı güven sarsıcı davranışları, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi davranışlar sayılabilir.

Boşanma sebebi olarak zina, boşanma davalarında en çok açılan sebebi olarak bulunmaktadır.

Boşanmada en çok kim etkilenir?

En çok etkilenen grup olarak 5-6 yaş kız ve 8-10 yaş erkek grubu çocukları görülmekle birlikte genel olarak kız çocuklarının erkeklere göre boşanma sonrası daha çok kaygı ve ilişki sorunları yaşadığı bulunmuştur.

image.png

 

Geçimsizlik, kadın için bir boşanma sebebi sayılır mı?

Eşlerin birbirinden nefret etmesi, haksız davranışları, evliliğin gereği olan hukuka riayet etmemeleri, kocanın hanımına şiddet uygulaması veya onu haram bir fiili işlemeye zorlaması gibi kötü muamele ve geçimsizlik (nüşûz ve şikâk) hâllerinde ilk aşamada ne yapılması gerektiğini Kur’ân-ı Kerîm şöyle açıklamaktadır: “...

Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişelenirseniz o zaman kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah, aralarındaki dargınlık yerine uyuşma lütfeder...” (en-Nisâ, 4/35).

Âyet-i kerîme, eşler arasında baş gösteren geçimsizlik hâllerinde hakemler aracılığıyla arayı bulmayı emrederek evliliğin devamından yana gayret sarf edilmesini önermektedir. Buna rağmen ara bulunamaz, kötü muamele ve geçimsizlik devam edecek olursa Malikiler, hem zarar gören kadının hâkime müracaatla tefrik talebinde bulunabileceğini hem de ıslah için görev alan hakemlerin, karı-kocanın vekâlet vermesine gerek kalmadan bedelli ya da bedelsiz tefrik haklarının bulunduğunu söylemişlerdir (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 3/117). Hanefî ve Şafiiler ise hakemlerin boşama yetkisinin ancak koca tarafından kendilerine boşama vekâleti verilmesi hâlinde söz konusu olabileceğini belirtmişlerdir (Şafii, el-Ümm, 5/124-125; Cessâs, Ahkâmü’l-Kur‘ân, 3/154; bkz. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/429).

1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Mâlikî mezhebinin ictihadını benimsemiş ve konuyla ilgili olarak şu düzenlemeyi yapmıştır: “Eşler arasında geçimsizlik çıkıp da mahkemeye müracaat edildiğinde mahkeme, her iki taraftan birer hakem tayin eder. Hakemler eşlerin arasını düzeltemezse ve kusur da kocada bulunursa hâkim, karı-kocayı ayırır. Kusur kadında ise mehir miktarı üzerinden bedelli boşamaya (muhâlea) hükmeder. Hakemler kararda birleşemeyecek olursa yeni bir hakem heyeti seçilir. Hakemlerin vereceği kararlar kesindir ve onların değerlendirmelerine göre hâkimin vereceği tefrik hükmü bir bâin talâk sayılır.” (HAK, md. 130).

GÜNÜN FIKRASI

SAAT

Temel aldığı bir daktiloyu bozuk diye geri götürdü.

 Satıcı;

- Neresi bozuk, dün aldığında sağlamdı.

Temel:

- İki tane "a" yok, saat yazamıyorum.

ERİK

Ramazan ayında Bektaşi'nin birini ağzında erikle görmüşler. - Bu ne hal efendim! İftara daha çok var, demişler. Bektaşi de; - Ben bunu ağzıma koydum ki iftara kadar yumuşasın sonra yiyeceğim, demiş. Bektaşi'ye sormuşlar.

- Dünya öküzün boynuzlarının üstünde duruyormuş, ne diyorsun bu işe?

- Valla onu bilmem ama buna inanan öküzlerin olduğunu biliyorum, demiş.

GÜNÜN SÖZÜ

“Akıllı adam yarışmaz, böylece kimse ona karşı kazanamaz.„ Lao Tsu

YORUMLAR

  • 0 Yorum