IĞDIR'DA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ TEMSİLCİLİĞİ KURULDU

                IĞDIR'DA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ TEMSİLCİLİĞİ KURULDU
25 Nisan 2022 - 08:38 - Güncelleme: 25 Nisan 2022 - 08:54
                IĞDIR’DA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ TEMSİLCİLİĞİ KURULDU
               Kısa adı Eyuder olan eğitim yöneticileri ve uzmanları derneği Iğdır’da şube açtı.
            Dernek başkanı Öğretmen Tevfik Kardaş ,dernek tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelerek dernek hakkında bilgi verdi.
          Tevfik Kardaş, 2009 yılında Dr Adem Çilek  tarafından Ankara Kızılay’da kurulmuştur. 81 ilde teşkilatlanmış ve 42 ülkede şubesi bulunan uluslar arası bir kuruluştur. Dokuz eğitim derneği ile(uluslarası eğitim dernekleri federasyonu)Uludef’e bağlı bir dernektir.derneğimiz Iğdır’da teşkilatlanmasını tamamlamış bulunmaktadır. Eyuder ığdır il temsilciliğimiz ile ilgili yazılarımız Iğdır sivil toplumla ilişkiler il müdürlüğüne ve valilik makamına sunulmuş temsilciliğimiz resmiyet kazanmıştır.hepimize hayırlı olsun.”dedi
             Derneklerinin  amacından bahseden Tevfik Kardaş,şunları söyledi:” 1. Eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, sorunlara çözüm bulmak amacıyla bu alandailgili makamlara öneriler sunmak,2.İl ve İlçe MilliEğitim Müdürlüklülerin ilgi ve isteği doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek,3. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin alınarak, okul yönetimleri ile iş birliği yapılıp eğitimsorunlarının tespit edilmesi ve ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapılarak var olan sorunların yok edilmesi için çalışmak,
3. EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE VAR OLAN SORUNLARIN TESBİT EDİLEREK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEK

4. Eğitim sorunlarının neler olduğunun tespiti( EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİNİ TESPİT ETMEK  amacıyla anketler yapmak(Eyuder  Iğdır İl Temsilciliğimiz tarafından hazırlanan anketimiz uygulama izni için Valilik Makamına Sunulmuştur.)
5. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar
oluşturmak,
6. Amacımızın  gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve
kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
7. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,
tiyatro, sergi, gezi, eğlenceli etkinlikler ile sportif etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu
tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
8. Amacımızın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda
gazete, dergi, kitap, broşür  gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleriçıkarmak,
9. Eğitim öğretim alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak diğer kişi ve kurumlarca
yönetilen çalışmalara katkı sağlamak örgün ve yaygın eğitim ortamlarında öğrenci, öğretmen ve
yöneticilerin etkinlik ve verimliliklerini geliştirici projeler yapmak ve yürütmek,
10. Ulusal değerlerimizin ve kültürümüzün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak,
11. Üyeler arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki dayanışmayı sağlamak,
12. Dernek üyelerinin eğitim, kültür, sanat ve benzeri etkinlikler ile yurt içi ve yurt dışı gezilere
katılmalarını sağlamak, bu gibi etkinlikleri organize etmek,
13. Amaçlarımıza  uygun her türlü çalışma ve oluşumları desteklemek, uygun ve yararlı gördüğü programve projeleri uygulamak, araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak,
14. Konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, törenler ve toplantılar düzenlemek,
15. Amaçlarımızın  gerçekleşmesine yönelik mevzuat hükümlerine uygun her türlü çalışmayı yapmak,
yaptırmak ve desteklemek,
16. Aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
işbirliğine katılmak,
17. Çalışmalarında özel kuruluşlarla sponsorluk anlaşmaları yapmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği
yapmak ,
KISACA ’’İŞİMİZ EĞİTİM ,GÜCÜMÜZ EĞİTİM.’’OLACAKTIR.
Hepinize hayırlı iftarlar dilerim.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum