PROF.DR.SULHATTİN YAŞAR,IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI

PROF.DR.SULHATTİN YAŞAR,IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI
26 Şubat 2021 - 23:04

    Bir dönem Iğdır Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,yapan Prof.Dr.Sulhattin Yaşar Iğdır Üniversitesi rektörlüğüne adaylık için başvurdu.          
          Prof.Dr.Sulhattin Yaşar,2017-2019 yılları arasında Iğdır Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Biyoteknoloji ve Zootekni Bölüm Başkanlığı yapmış, 2020 yılından itibaren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini ifa etmektedir.  Prof.Dr. YAŞAR, Ingiltere’de Doktora çalışmaları yapmasının ardından, Süleyman Demirel Üniversitesinde uzun yıllar görev yapmış, bir dizi Avrupa Birliği projeleri ve TÜBİTAK projeleri yürütmüştür. Avrupa Komisyonunda ülkemizi ilk temsil eden biliminsanı olarak görev almış ve gıda güvenliği mevzuatının taslaklarının hazırlanmasında önemli katkılarından dolayı 2007 yılında mükemmelliyetlik ödülü alan tek Türk Biliminsanıdır. Prof. Dr. YAŞAR, bölgemizin çocuğu olup, Iğdır Üniversitesi Rektör adayı olarak projelerinin kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görmektedir.
PROJE 1: Sayısal değil niteliksel büyüyen Iğdır Üniversitesi: Öğrenci sayısı, altyapısı ve insan kaynakları gibi rakamsal büyümeden ziyade niteliksel ve kaliteli büyüme amaçlanmıştır. Proje, ŞAKİ (şikayetçi, reaksiyonel, önleyici) değil MÜRŞİD (yol gösteren, tepkimeye giren, yapıcı) bileşenlerle ile harmanlanmış akademik ve idari bir yapılanmayı kapsar. Yani, talebenin taleblerini yeterli ve nitelikli ölçütler ile yerine getirmeye çalışan öğretim üye ve elemanlarının yanısıra akademiyay ve talebenin taleplerini hızlı ve etkin şekilde karşılayan idari personelden kurulu yapının kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için insanı merkeze alan ve ona maddi ve manevi teşvik ve destek sunan bir yönetsel uygulama hedeflenmiştir. Bu yapının işlevsel hale getirilmesi için 1 yıllık bir süreç öngörüyorum. Bu süreçte, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Atatürk ile Ankara Üniversitelerindeki ve İngiltere Leeds Üniversitesindeki büyük üstadlardan aldığım tecrübe ve ayrıca Avrupa Komisyonunda 5 yıllık üst düzey bilim insanı olarak çalıştığım sürede kazandığım potansiyellerim ile bu vizyonu gerçekleştireceğim. Gerçekleştireceğim işler sırasıyla; kurum içi eğitim, şeffaflık, başarılı bireyi öne çıkarma, dijital okur-yazarlık, mesailerde esneklik, home-ofisten çalışma, kurum içi birimler arası idari personel hareketliliği (öğrendiğini öğret), öğrenci birliği (student union) ve kulüpleri ile memur sendikalarının yönetim, idare, sosyal ve akademik faaliyetlerde proaktif rol alması (tepkimeye gir-katma değer oluştur), öğrenciler için kampüs alanının iş, ev ve sosyal yaşam alanı haline dönüştürülmesi (sözde değil gerçekte evrensel üniversite "ben bir bireyim, benim burda bir yerim var"), izlenebilir, görünebilir ve hesab verebilir kurumsal kimlik oluşturma ve benzerleridir. Bu faaliyetlerin kayıt altına alındığı veri tabanı teşkil edip paydaş aktörlerin kullanımını da sağlayacağım.
PROJE 2: Ar-Ge kısır döngüsünden pazarlanan çıktı üretimine geçiş projesi: Kurulduğu günden beri bazı dönemlerdeki düşüşler dikkate alınmadığında, Iğdır Üniversitesi projeler, yayınlar ve akademik faaliyetler bakımından gelişmekte olan bir üniversitedir. Ancak, toplumsal katma değer ölçütü bakımından adı az anılan bir üniversitedir. Üniversitelerin toplumda karşılığı kazandırdığı katma değerlerdir. Bu projenin amacı, Ar-Ge altyapısı gelişmiş ve yeterli olan Iğdır'da pazara hazır çıktı/ürün/hizmet/değer/kavram üretimini hızlandırmaktır. Bu proje, mevcut kuluçka merkezlerini (mutfak) Ar-Ge kısır döngüsünden alıp pazarlamaya hazır çıktı üretimine teşvik edici ve itici bir dizi tebdir ve teşvikleri kapsar. Bunlar sırasıyla, Ar-Ge çıktılarının piyasa değerini belirlemek, kurum dışı mali kaynaklardan (KOSGEP, TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI, AB vb) destek almak, ulusal stratejik ürünler geliştirmek, yeni nesil mühendislik uygulamalarını hızlandırmak, yerli ve milli ulusal değer ve kavramların geliştirilmesini sağlamak, kampüsde TTO ve Patent Ofislerinden yatırımcı kişi/kuruluşların aktif kullanımını kolaylaştırmak, araştırmacı personelin sosyal, idari ve mali yönden desteklenmesi ve ödüllendirilmesi için mevzuat değişiklikleri yapmak, yurtdışından "kow-how" ve nitelikli Ar-Ge uzman transferlerini kolaylaştırıcı ve yaygınlaştırıcı tedbir ve teşvikler sunmak, yerel sanayicileri Ar-Ge prototip ekipman üretimi ve teknik destek ve hizmet sunmak için teşvik ve destek vermek gibi faaliyetlerin icrasına talibim. Bu vizyonun yerine getirilmesinde tecrübe ve kazanımlarım yeterlidir.
 PROJE 3: Güçlü alanlarda Avrasya eksenli Iğdır Üniversitesi Projesi: Iğdır Üniversitesinde rektör yardımcılığı, dekanlık, dış ilişkiler koordinatörlüğü gibi görevler üstlendim. Asya ve Avrupa kökenli öğrenci mübadelesi ile yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim üyesi istihdamı gibi  alanlarda hizmetler sundum. Ancak, çok kısa süreli olan bu mesaimde yarım kalan bir dizi işler oldu ve tamamlanması gerekmektedir. En büyük hayalim, yurtiçi/dışında eğitim alan kaliteli insan altyapısına sahip Iğdır Üniversitesinin, özellikle lisansüstü eğitim ve araştırma alanında Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri öğrencilerinin AB ve ABD'e yerine yurtdışı eğitim taleplerini karşılamak için Türkiye'yi tercih etmelerini sağlamak ve aynı zamanda Avrupa'dan da dönen öğrenci/araştırmacı hareketliliğini artırmaktır. Iğdır konumu itibari ile bu gereksinimi karşılacak güç ve potansiyele sahiptir. Bu sebeple, bu projenin amacı Iğdır Üniversitesi ile yakın ilişkiler içerisinde olan dış aktörler ile başarı odaklı seçkinci bir yaklaşımla Iğdır Üniversitesinin güçlü olduğu bilim dallarında ortak-önlisans, lisans ve lisans üstü programlarının aktifleştirilmesi olacaktır. Proje, ortak-önlisans, -lisans ve -lisans üstü programlardan altyapısı ve insan kaynakları bakımından zengin pilot bir alan seçip (örneğin, Tarım, Orman, Gıda ve Hayvancılık ile Mühendislik) 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde test edilmesini sağlayacak bir dizi faaliyet ve işlemleri kapsar. Bunlar sırasıyla, yıllara dayalı IĞDIR üniversitesi ile irtibatlı yerli  ve yabancı üniversiteler ile yakınlaşmadan doğan tecrübelerin analiz edilmesi (SWOT), analiz sonucu seçilen üniversiteler ile (ilk etapta sayı 2'den fazla olmayacak) müzakere edilip sonuç odaklı bilim dallarının seçilmesi ve alanların programlara dönüştürülerek mevzuatlandırılması, dual diploma mevzuatının uygulamada olası aksaklıklarının araştırılıp çözümlenmesi, pilot alan program/larının maliyet/çıktı analizleri, programdan mezun olan bireylerin kazanımlarının doğru belirlenip piyasa değerinin artırılması ve piyasa talebinin yükseltilmesi, ara eleman (Endüstriyel Biyoteknoloji, Eczacılık, Teknik/Sağlık YO veya MYO) talebi yüksek olan Türkiye'de bu talebi karşılayacak ortaklıklara öncelik verilmesi, kazanımların YÖK, AB ve diğer ülke kuruluşları tarafından tanınırlığının (Recognition) kabulu ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde mevzuat değişikliklerinin ifasıdır. Pilot alanın başarısı bizleri diğer alanlar için benzer yapılandırmaya yöneltecek ve böylece Iğdır Üniversitesinin uluslararası eğitim merkezi olarak tercih edilmesini sağlayacaktır.
 

YORUMLAR

  • 2 Yorum