Göyçe-Zengezur Türk Devleti Dış Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora bakanlığı

Göyçe-Zengezur Türk Devleti Dış Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora bakanlığı
26 Haziran 2022 - 10:55
Göyçe-Zengezur Türk Devleti
Dış Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora bakanlığı


Misyonumuz:
1. Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin Dünyaya duyurulması adına çalışmak,
2. Göyçe-Zengezur Türk Devleti kuralları ve kanunları hakkında dünyaya düşüncelerimizi yaymak,
3. Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin kanunu ve toprak bütünlüğünü ve haritadaki konumu hakkında bilgilendirme yapmak,
4 Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin haklılığı ve kuruluş amacına uygun olarak dünyada söz sahibi olabilmesi için Teşkilatlar oluşturmak,
5 Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin her ülkede birer bağlı dış temsilciliği ve Diaspora çalışması yapacak kadar olması için bürolar, ofisler ve Ateşeliğe sahip olması için çalışmak,
6, Tüm ülkelerde, Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin Tanıtılması amacıyla reklam , kısa süreli film çalışmaları yapmak, haber programı yapmak, belgesel hazırlatmak, ve  barış içinde yaşamak isteyen bir millet olduğumuzu belge ve kanıtları ile anlatmak.

KURALLAR:
Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin kanun ve yasaları Türk dünyasının,kanun ve yasaları ile eşit olduğu için bağlılık ve kan bağı ile ortak yaşam şartları oluşturmak için uygun olan her birey ve kişiyi önce  vatan sevgisi, millet bilinci, ve Töre bilen kişiler içerisinden , Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin tanıtımını yapmak, ve Türk dünyası ile ilgili her türlü yapıcı şartları yerine getirebilmek şartı ile üyelikler oluşturmak. 

Destek ve Gelir konusu:

1. Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin gelişim, atakta ve bağımsız olarak idame edebilmesi için Türk dünyasının işadamları ve teşkilatı ile beraber çalışmalar yapılmasını sağlamak koşulu ile elde edilecek gelirden , Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin mali durumuna katkı sağlamak,
2, Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin, düsturu olarak benimsediği, dilde, işde, ve kültürde ve milli duygularda birlik düşüncesi gereği ortak iş sahaları ve yeni yatırım projeleri ne destek sağlamak,

3. Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin devlet daireleri oluşturmak için elinde bulunan kiralanmış mülkler, ofisler, ve toplantı salonu için destekleme sağlamak.
4,  Göyçe-Zengezur Türk Devleti, Dış Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora bakanlığı olarak sekreterya oluşturmak için yeni mekanlar kiralamak, yada satın almak için gerekli olan maddi destek sağlayacak  ticaret yollarının kurulmasını sağlamak,
5.Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin halkına yapılan haksızlıklar ve yıllarca süren esaretin bedeli olarak tazminat davaları açarak, elde edilecek gelirden halkın faydalanmasını temin etmek.
6 Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin cumhurbaşkanı, başbakanı , bakanlar kurulu üyeleri ile birlikte dış Ülkelerdeki karalama politikaları karşısında, yeni stratejik çalışmalar yapmak için, yardım kampanyası başlatmak ve elde edilecek gelirden yine Göyçe-Zengezur Türk Devleti halkının yararına olacak şekilde katkıda bulunmak. 

Diaspora bakanlığı çalışma şartları.

1. Göyçe-Zengezur Türk Devleti'nin Dış Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora bakanlığı gönüllü, deneyim sahibi, Türk milletinin yapısını bilen Türklük bilinci ve Töre bilgeliği taşıması şartları ile her Türk vatandaşı ve Dünya Türkleri beraber çalışabilir. 

Herşey Türk'e göre, herşey Türk için. 

Bülent Özgül 
Göyçe-Zengezur Cumhuriyeti
Dış Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora Bakanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum