IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÖZER AKYILDIRIM TRT ERZURUM RADYOSU ''TARİH BİLİNCİ'' PROGRAMI CANLI YAYININA KATILDI:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÖZER AKYILDIRIM TRT ERZURUM RADYOSU ''TARİH BİLİNCİ'' PROGRAMI CANLI YAYININA KATILDI:
29 Nisan 2021 - 19:55
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÖZER AKYILDIRIM TRT ERZURUM
RADYOSU ‘’TARİH BİLİNCİ’’ PROGRAMI CANLI YAYININA KATILDI:
Sözde , Ermeni soy kırımı iddiasının ABD Başkanı BIDEN tarafından tanınması Türkiye’de
tüm kesimlerin tepkisini çekmiştir. TRT Erzurum Radyosu’nun öğlen kuşağına konuk olan
Öğretim Görevlisi Sözer AKYILDIRIM, bu iddiaların tümüyle Emperyalist bir yalan
olduğunu söylemiştir.
Öğretim Görevlisi Sözer AKYILDIRIM özetle şunları söyledi:
Ermeniler yirminci yüzyılın başlarında Anadolu ve Kafkaslarda Türk nüfusa karşı vahşi
katliamlar yapmışlardır. Kafkasya’da Türk nüfusu göçe zorlamış Revan hanlığı topraklarında
bir Ermenistan devletini Rusların desteğiyle kurmuşlardır. Ne yazık ki uygar dediğimiz batılı
devletler bu vahşiliği bir türlü görmemişlerdir.
            Ermeniler yüzyıllarca Anadolu’da Türkler ile barış içinde yaşamışlardır. Aradıkları
huzur ortamını, Osmanlı sancağı altına girerek temin etmişlerdir. Devlet nezdinde ‘’Millet-i
Sadık’a’’ olarak isimlendirilen Ermeniler, gayrimüslim azınlıkların haklarından sonuna kadar
istifade etmişlerdir. Osmanlı Devleti bünyesinde huzur içinde yaşayan Ermeni
vatandaşlarımız, bu müddet boyunca 29 Paşa,22 Nazır,33 Mebus,7 Sefir,11 Başkonsolos
çıkarmışlardır. Devletin sevk ve idaresinde çalışmışlardır. XIX. Yüzyılda Ermeniler Bab-ı
Ali’de, Tercüme odasında ve Hariciye Nezaretinde çok önemli makamlarda bulunmuşlardır.
Ticarette uluslararası bir başarı elde etmişlerdir. Askerlik yapmayan, sadece cizye verip,
hayatını kendi inançları çerçevesinde devam ettiren Ermeni vatandaşlarımız,93 harbinden
sonra imzalanan Ayestefanos (3 Mart 1878) antlaşmasından sonra devletine, ihanete
başlamıştır. Berlin antlaşmasının 61. maddesine göre Osmanlı Devleti’nin Ermeni ıslahatı
yapması istenmiş ve Ermeni meselesi uluslararası bir boyut kazanmıştır. Osmanlı Devleti’ne
olan isyanın geri planında Rusların kışkırtması vardır. Ermeni meselesi Rusya, İngiltere ve
Fransa tarafından sahiplenilmiş ve kullanılmıştır. Anadolu’da mantar gibi türeyen misyoner
okullarında eğitim gören Ermeniler, Osmanlı Devleti aleyhine bilenmiş ihtilal komiteleri
oluşturmuşlardır. Hayır, Cemiyetleri görüntüsü meydana getiren bu cemiyetler, kısa bir zaman
sonra,müstakil Ermeni Devletini kurmak için çalışan birer terör örgütüne dönüşmüşlerdir.

Berlin Konferansı’ndan başlayarak büyük devletler, Ermeni komite ve komitacılarının yıkıcı
faaliyetlerini teşvik ederken ayaklanmaları da Osmanlı iç işlerine karışabilmek için hazır
bahaneler olarak değerlendirdiler. Bu dönemde Şarkiyatçı, yazar, tarihçi, gazeteci ve devlet
görevlilerinin yazmış olduğu, günce, makale, kitap vb. her nevi basılı neşriyat, hadiseleri tek
yönlü olarak ele aldı ve sürekli Ermenilerin Mazlum, Türklerin zalim olduğu tezi işlendi.
I.Dünya Savaşı sonrası, Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti’nin fiilen dağılması
neticesinde başta Ermeniler olarak eski Osmanlı azınlıkları bildik basmakalıp iddiaları
tekrarlayarak propagandaya başladılar. Amaç dağılmakta olan Osmanlı mirasından mümkün
olduğu kadar fazla pay almaktı.
Büyük güçlerin Emperyalist politikaları sonucu olarak kışkırtılan Ermeniler’ ’Büyük
Ermenistan’’ hayaline kapılarak kurmuş oldukları Hınçak, Taşnak vb. örgütlerle 19.yüzyılın
son çeyreğinden itibaren Güney Kafkasya ve ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ni
terörize etmeye başlamışlardır.19.Yüzyılın sonu ve 20.Yüzyılın ilk çeyreğinde devam eden
Ermeni terörü Anadolu ve Kafkasya Türklüğünü hedef almış ve kitlesel katliamlara varmıştır.
Buradan varılmaya çalışılan amaç Türkleri katlederek ya da yıldırıp göçe zorlayarak
muhayyel’ ’Büyük Ermenistan’ın Sosyolojik zeminini oluşturmaktı. Ermeniler bir yandan
terör faaliyetlerini yürütürken diğer yandan yayına sokmuş oldukları gazete ve dergiler
üzerinden yapmış oldukları ajitasyonla Batı Kamuoyunu kendi yanlarına çekmeye çalışmışlar;
bunu da büyük ölçüde başarmışlardır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum