Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Tanıtımı

18 Haziran 2022 - 23:34
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Tanıtımı
Üçüncü Ulusal Eylem Planı (2016-2020)’nin süresinin sona ermesiyle;
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı (2021-2025)”,nın ulusal
mevzuat hükümleri ve tüm politika dokümanları dikkate alınarak ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları
merkezlerinin katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe
girmiş olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde 01
Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Tanıtım Toplantısı ile kamouyu ile
paylaşılmıştır.
3. Ulusal Eylem Planının uygulama döneminde 81 il düzeyinde daha etkin
biçimde uygulanmasını teminen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları
hazırlanmıştır. 2021 yılı itibariyle il eylem planlarının uygulama süresi dolmuş olup
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda 2022-
2025 Dönemi için hazırlamış olduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl
Eylem Planı 13/12/2021 tarihinde Valilik Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
2022-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem
Planımız Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ve Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önleme
amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası için 4 ana hedef, 16 strateji ve
67 faaliyet belirlenmiş olup ana hedeflerimiz;
 Adalete Erişim ve Mevzuat: Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların
adalete erişiminin kolaylaştırılması
 Politika ve Koordinasyon: Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan,
program ve politikalara yerleştirilmesi

 Koruyucu Önleyici Hizmetler: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili
sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
 Toplumsal Farkındalık: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal
farkındalık ve duyarlılığın artırılması
2022-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem
Planımız da yer alan faaliyetlerin amacı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta olan
personele, öğrencilere, velilere, kolluk kuvvetine, muhtarlara ve vatandaşlara Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda eğitimler ve seminerler düzenleyerek
farkındalık yaratmak ve desteklerini almaktır.
2022-2025 yılı İl Eylem Planında mevzuatın etkin uygulanması, farkındalığın
artırılması, kurumsal mekanizmaların geliştirilmesi, koordinasyon ve işbirliğinin
artırılmasına yönelik olarak; Iğdır Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında Iğdır Adliyesi, Iğdır Üniversitesi, İl Emniyet
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İl
Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Denetimli Serbestlik İl
Müdürlüğü ve STK’ lar ile İlimizde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen bazı
faaliyetlere ve faaliyetlerden sorumlu kurumlara değinecek olursak;
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Mevzuatın
etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması ile
ilgili 1. Hedefimizin 1.2.2. Faaliyetinde “Adli yardım ve CMK
uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara yönelik
farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.” ibaresi yer almakta olup Iğdır
Adliyesi söz konusu faaliyetten sorumlu kurumdur.
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Şiddete sıfır
tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi ile ilgili
2. Hedefimizin 2.2.2. Faaliyetinde yer alan “Iğdır Üniversitesinin kadına
yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin “Akademide Kadın
Buluşmaları” gerçekleştirilecektir.” ibaresine istinaden 2023 yılında Iğdır
Üniversitesi tarafından çalışmalar yürütülecektir.

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Koruyucu ve
önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi ile ilgili 3. Hedefimizin 3.1.3. Faaliyetinde “Okullarda rehberlik
birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin takibinin yapılarak şiddet
vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli işlemlerin uygulanmasına yönelik
gerekli işlemler yapılacaktır.” ibaresi yer almakta olup İl Milli Eğitim
Müdürlüğü söz konusu faaliyetten sorumlu kurumdur.
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Koruyucu ve
önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi ile ilgili 3. Hedefimizin 3.5.3. Faaliyetinde “Alkol ve madde
bağımlılığı sorunu olan şiddet uygulayanlara yönelik bağımlılıkla
mücadele konusunda özel müdahale programlarına katılımı
sağlanacaktır.” ibaresi yer almakta olup İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu
faaliyetten sorumlu kurumdur.
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Şiddetle
topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması ile
ilgili 4. Hedefimizin 4.1.2 Faaliyetinde “Kadının insan hakları ve kadına
yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli günlerde etkinlikler
düzenlenecektir.” ibaresi yer almakta olup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Iğdır Valiliği
koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında
paydaş kurumlarımızın desteğiyle İlimizde paneller, farkındalık yürüyüş
etkinlikleri, sergi ve stant açılışı, tekstil fabrikalarında çalışan kadın
çalışanların ziyareti, film gösterimi ve konser düzenlenerek bilinçlendirme ve
farkındalık sağlanmaktadır.

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Şiddetle
topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması ile
ilgili 4. Hedefimizin 4.2.1. Faaliyetinde yer alan “Vatandaşlara yönelik
eğitim, seminer gibi farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirilecektir” ibaresine istinaden Halk Eğitim Merkezindeki Kadın
Kursiyerlere, Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacer Köyünde, Halfeli Beldesinde
ikamet etmekte olan kadın vatandaşlarımıza Aile Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne bağlı hizmet vermekte olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
Müdürlüğü tarafından eğitimler ve seminerler düzenlenerek farkındalık
çalışmaları düzenlenmiş olup, bu çalışmalar belirli bir program dahilinde
devam etmektedir.

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında belirtilen Şiddetle
topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması ile
ilgili 4. Hedefimizin 4.2.3. Faaliyetinde Yer alan “Muhtarlara yönelik
düzenli seminerler gerçekleştirilecektir.” Maddesine istinaden ilimiz merkez
ve köylerde görev yapmakta olan muhtarlarımıza Aile Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne bağlı hizmet vermekte olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
Müdürlüğü tarafından seminerler düzenlenmiş olup, çalışmalarımıza devam
edilmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum