ERHAN YIRCALI

ERHAN YIRCALI

DÜŞÜNDÜKLERİM VE YAZDIKLARIM erhanyircali@gmail.com

Kuru Temizlemeyi Kim Buldu?

11 Aralık 2023 - 19:53

Kuru Temizlemeyi Kim Buldu?

Kuru temizlemeye (İngilizce dry scouring) ismini veren mucit ve terzi Thomas L. Jennings 1821 yılında, patent alan ilk Siyahî Amerikalı olmuştur.Kendisi, su ve sabun ile yıkanmayan lekeler üzerine çeşitli çözücüler denemiştir.

Sulu olmayan çözücüler kullanarak çamaşırları kirden temizlemeye yönelik modern süreç, bir boyahane sahibi Jean-Baptiste Jolly'nin bunun için petrol ürünleri kullanmayı önerdiği bilinmektedir. Bir rivayete göre evindeki masa örtüsünün, hizmetçinin üzerine gazyağı döktükten sonra daha temiz hâle geldiğini fark eden Jolly, giysileri gazyağıyla (kerosen) temizlediği ilk kuru temizleme dükkânını açtı.

Kerosen ve benzinin yanıcılığı Atlantalı bir kuru temizlemeci olan William Joseph Stoddard'ı endişelendirmekteydi. Stoddard, bu iki sıvıdan daha az yanıcı olan Stoddard solventini geliştirmiştir. Bu çözücü, terebentin içermekteydi. Terebentin yine de yanıcıdır ve yangın riski teşkil eder.

I. Dünya Savaşından sonra karbon tetraklorür gibi klorlu çözücüler kuru temizlemede kullanılmaya başlanmıştır. Karbon tetraklorür ve trikloroetilen geçmişte en çok kullanılan kuru temizleme çözücüleriydi. Önceki iki çözücünün insan sağlığı (örneğin karbon tetraklorür çok zehirliydi) ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden (trikloroetilen, yeraltı sularında birikmekteydi) dolayı kuru temizlemede 1930'lardan beri günümüzde daha güvenli ve daha düşük toksisitesi olan tetrakloroetilen kullanılmaktadır.

Kuru temizleme işlemi eskiden, biri temizleme işlemi için, ikincisi çözücüyü giysilerden çıkarmak için olmak üzere iki makinede yapılırdı. Bu dönemin makineleri "bacalı" olarak tanımlandı; kurutma egzozları, birçok modern çamaşır kurutma makinesi egzozuyla aynı şekilde atmosfere atılırdı. Bu, çevre kirliliğine katkıda bulundu ve potansiyel olarak yeniden kullanılabilir çözücünün çoğu atmosfere kayboldu. Modern kuru temizleme makineleri hem yıkamayı hem de kurutmayı aynı yerde yapar ve çözücüyü tekrar geri dönüştürür.

image.png

 

Koli Bandını kim icat etti?

Permacel, Johnson’ın bir parçası & Johnson şirketi, II. Dünya Savaşı sırasında kullanılmak üzere koli bandını icat etti. Bu koli bandı, dış kamyon hasarlarını düzeltmek, kapları kapatmak ve savaş sırasında diğer onarımları yapmak için kullanıldı. Savaştan sonra siviller arasında da popüler oldu.

Bant daha sonra polietilen ile kaplandı ve hem esneklik hem de dayanıklılık için kumaşa tutturuldu. Koli bandı savaş sırasında ordu yeşili idi, ancak ticari olarak seri üretildiği zaman gri renge dönüştü. Daha sonra Duck Tape markası Manco, Inc. tarafından geliştirildi ve çeşitli renklerde koli bandı yapımı çok popüler oldu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum