" IĞDIR İLİNDE JEOTERMAL SERACILIK KİTABI ÇIKTI

" IĞDIR İLİNDE JEOTERMAL SERACILIK KİTABI ÇIKTI
01 Aralık 2023 - 12:11 - Güncelleme: 01 Aralık 2023 - 13:22

ZAFER TANIK”IĞDIR İLİNDE JEOTERMAL SERACILIK YAPILABİLİR
                Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan Zafer Tanık , dönem projesi olarak hazırladığı Yazı kitap olarak basıldı.
               Dr. Öğr. Üyesi Ayaz Yusuf Altın / Zafer Tanık tarafından ortaklaşa olarak çıkan Iğdır İlinde Seracılık Sektörünün Sürdürülebilirliği İçin Yeni Yeşil Ekonomi Modeli: Jeotermal Seracılık kitabı büyük ilgi gördü.
            Zafer Tanık,” Dünyadaki nüfus artışı, sanayileşme, savaşlar, yaratılan CO2 emisyonu ve kirlilik doğadaki ekosistemin bozulmasına ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Dünya’da tarım sektörü en fazla iklim değişikliklerinden etkilenmekte ve bu olumsuz etki ülkeleri ekonomik açıdan krizlere sürüklemektedir. Bu gelişmeler gelecek nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel açısından yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için ülkeleri yenilebilir enerjiye ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönlendirmiştir. Dünya, artık petrol kaynaklı enerji kullanımından vazgeçerek yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik eden yeni yeşil ekonomi modellerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmanın amacı Iğdır ilinde seracılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlayacak bir yeşil ekonomi modeli olarak topraksız jeotermal seracılığın potansiyelini incelemektir. Bu amaçla Iğdır ilinde jeotermal kaynak potansiyeli olabilecek bögeler, yer sıcakları geceleyin uydudan uzaktan algılama yöntemi ile belirlenerek incelenmiştir. Yapılan literatür çalışmaları da işaretlenen bu bölgelerde jeotermal kaynak olabileceğini destekler niteliktedir. Bu çalışmada bir jeotermal topraksız seracılık modeli geliştirilmiştir. Böylece ilde sadece domates, salatalık, marul gibi ürünler değil, muz, çilek, çiçek fidesi veya aromatik bitkiler yetişitirilmesi hedeflenmektedir. Topraksız tarımla girdi maliyetlerinden tasarruf sağlanması ve jeotermal kaynak bulunması için yol gösterilerek enerji verimliliğinin maksimum düzeye çıkarılabilmesi hedeflenmektedir. Böyle bir yatırım için maliyet hesaplaması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile katma değeri yüksek ürünler üreterek bölge halkı için istihdam yaratılabilir. Şehirde bulunabilecek bir jeotermal kaynak sadece seracılığın değil, enerji, sağlık turizmi, inşaat, ulaştırma vb. sektöründe şehirde gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu sayede Iğdır ilinin iller arası rekabetçilik gücünün de artması öngörülmektedir. ”dedi.
             Tanık,” Iğdır da jeotermal kaynak çok yeter ki araştırılsın izin verilsin. Sıcak su kaynağı ile seracılık yapılıp kış mevsiminde bölge illerine satış yapılabilir.”şeklinde konuştu.
                             Dr. Öğr. Üyesi Ayaz Yusuf Altın,”   Bu çalışma Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programında danışmanlığını yürüttüğüm ZAFER TANIK adlı öğrencimin dönem projesinin genişletilmiş halidir.Iğdır da jeotermal seracılık yapmak mümkün bunun için araştırmalar yapmak lazım”dedi.
             Kitapta şu görüşlere yer verildi.:” Iğdır ilinde bölgede olan potansiyel jeotermal kaynaklarının belirlenmesi ve çıkartılması için gerekli teorik altyapı daha detaylı bir şekilde saha araştırmaları yapılarak oluşturulmalıdır. Iğdır’da jeotermal seracılığın önünü açmak hem uygulanacak yeni bilgi ve teknolojilerle yeni yatırımcılara ışık tutmasını sağlayacak hem de jeotermal seralarda kullanılabilir topraksız üretim özendirilmelidir. Iğdır İli bulunabilecek muhtemel jeotermal kaynaklarını doğru ve isabetli teknoloji ve yöntem seçimiyle bu kaynakların sunacağı avantajı maksimum verimliliğe ve kaliteye dönüştürmeli ve kendine rekabet avantajı sağlamalıdır. Seracılıkta Iğdır İlinin iller sıralamasında 65. sırada olduğu düşünüldüğünde jeotermal seracılık genel anlamda seracılık sektörünün de gelişimine katkıda bulunacaktır. Iğdır’da en doğru sera tipi ve teknoloji seçimiyle, topraksız kültür ortamında öncelikli olarak salkım domates ve taleplere göre ürün seçimi yaparak, maksimum verimlilik ve kaliteye ulaşarak ürünlerin yurt dışı pazarlara ihracatı yapılabilir. Iğdır’ın hava kalitesi düşünüldüğünde jeotermal enerji şehirden ve tarım arazilerinden uzak bir yerde bulunması halinde entegre kullanımı teşvik edilmelidir. Bu sayede yenilenebilir temiz enerji kullanımı ile çevreye duyarlı işletme modeli oluşturmak, Iğdır iline yeşil ekonomi modeli ışığında katkı sunabilir
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum