Hocalı Soykırımı – Kanlı Tarihin Adı

Hocalı Soykırımı – Kanlı Tarihin Adı
24 Şubat 2023 - 11:05
Hocalı Soykırımı – Kanlı Tarihin Adı

“Bütün Azerbaycan halkına yönelik Hocalı Soykırımı akıl almaz acımasızlığı
ve insanlık dışı yöntemlerle insanlık tarihinde bir vahşet eylemidir. Bu
soykırım akabinde tüm insanlığa karşı tarihi bir cinayettir”.
Haydar Aliyev
 
“Hocalı trajedisi Ermeni ırkçılarının yüzyıllarca Türk ve Azerbaycan halkına
karşı yaptığı soykırım ve etnik temizleme politikasının kanlı sayfasıdır”.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev

 
Hocalı Trajedisi tarihte insanlığa karşı yapılmış en korkunç soykırım eylemi,
bütün zamanların kanlı sayfası olarak hafızalarda sonsuza kadar yaşayacaktır.
Burada konu, katledilmiş sivil Azerbaycanlıların sayısı değil, bu bir vahşettir,
masum insanlara yapılan işkencelerin akıl almaz korkunç manzaraları,
acımasızlığıyla Hatın, Lidisa, Oradur soykırımlarıyla bile kıyaslanamayan
bir İnsanlık Trajedisidir.
25 – 26 Şubat 1992 gecesi 366.Alayın askerî araçları Azerbaycan’ın en güzel
bölgelerinden olan Hocalı şehrine toplarla ve tanklarla ateş ettiler… Mermi
yağmuru sonrası silahlı birlikler üç yönden şehre girdi. Sağ kalabilen Hocalılar –
çocuklar, kadınlar ve yaşlılar karlı dağ geçitlerinden ormanlara doğru yönelseler de
soğuktan donmuş, bitkin düşmüş insanların bir bölümü Nahçıvanlı köyü civarında,
geri kalan bölümü Esgeran ovasında Ermeni silahlı çetelerince hunharca ve
acımasızca katledildi…
28 Şubat ve 1 Mart’ta helikopterle olay yerine gelen yerli ve yabancı gazeteciler
burada korkunç manzaraya tanık oldular. Ölülerin kafa derileri yüzülmüş, kulakları
kesilmiş, iç organları çıkarılmış, gözleri oyulmuştu. Cesetlerde sayısız bıçak ve
kurşun yarası vardı. Askerî araçların sivil insanları çiğnediği ve kimilerinin diri diri
yakıldığı, rehine alınmış 4 Ahıska, 3 Azerbaycan Türkünün ise Ermeni mezarı
üzerinde kafalarının kesildiği, 2 Azerbaycanlının da gözlerinin oyulduğu
belirlenmiştir. Olaylarla ilgili araştırmalar sırasında Ermenilerin esir düşmüş
hamile kadınların karınlarını süngülerle yararak rahimlerinden çıkardıkları

bebekleri köpeklere yediriyor; kadınların karınlarına kovan, kedi, yılan, kurbağa,
fare vb. doldurup, sonra da yaralarını dikip, azap içerisindeki ölümlerini
izliyorlardı.
O günlerde yabancı gazetecilerin Ermenilerce Hocalı’da yapılmış vahşet hakkında
yazıları bütün dünyaya yayıldı...
“Ermeniler Hocalı’ya saldırmışlar. Bütün dünya korkunç hâlde dağılmış ölüleri
gördü”. (“Krua l ;Eveneman” dergisi. Paris, 25 Şubat 1992); 
“Ermeni askerleri binlerce aileyi mahvetmişler”. (“Sunday Times” gazetesi.
Londra, 1 Mart 1992);
“Ermeniler Ağdam tarafına giden grubu kurşuna dizmişler”. (“Financial Times”
gazetesi. Londra, 9 Mart 1992);
“Geneli korkunç haldelerdi, küçücük kızın bir tek kafası kalmış”. (“Times”
gazetesi. Londra, 4 Mart 1992);
“Kamera Kulakları Kesilmiş Çocukları Gösterdi. Bir Kadının Yüzünün Yarısı
Kesilmiş, Erkeklerin Kafa Derisi Yüzülmüştü”. (“İzvestiya” gazetesi. Moskova, 4
Mart 1992);  
Hocalı’da öldürülmüş kadın ve çocuklar arasında kafa derisi yüzülmüş,
tırnakları sökülmüş 3 kişi gördük. Bu, Azerbaycanlıların propagandası değil,
gerçektir”. (“Le Mondé” gazetesi. Paris, 14 Mart 1992);
“Binbaşı Leonid Kravets: Ben bizzat tepede yüz civarında ceset gördüm. Bir
oğlanın başı yoktu. Her tarafta gaddarcasına öldürülmüş kadın, çocuk, yaşlılar
görülmekteydi”. (“İzvestiya” gazetesi. Moskova, 13 Mart 1992);
“Hocalı’daki vahşete dünya kamuoyunda hiçbir hak verilemez”. (İngiltere “Fant
Men News” Televizyonu)...
Hocalı’nın işgaline ve şehirde sivil halka karşı yapılmış amansız vahşete dair
soruşturma belgelerinden:
“Hocalı şehrinde yapılmış vandalizmin önemli canileri Ermeni silahlı çeteleri ve
366. Motorize Piyade Tümenidir. Hocalı Soykırımını yapmış Ermenilerin ve
onların yardımcılarının gerçekleştirdikleri insan haklarının hunharca çiğnenmesi,
uluslararası yasalara – Cenevre Sözleşmeleri, Dünya İnsan Hakları Beyannamesi,
Vatandaş ve Politik Haklar Hakkında Uluslararası Anlaşma, Olağanüstü
Durumlarda ve Askeri Çatışmalar Sırasında Kadınların ve Çocukların Savunulması
Beyannamesine asla uyulmamıştır. Saldırıda Ermenistan ordusunun
binbaşısı Ohanyan Seyran Muşeqoviç’in (sonradan Ermenistan Savunma Bakanı

oldu) komutanlığı altında 366. Motorize Tümenin 2.Tabur, Yevgeni
Nabokihin komutanlığında 3.Tabur, 1No’lu Tabur Karargâh Komutanı Şitçyan
Valeri İsayeviç ve tümende görev yapan 50’den fazla Ermeni subayı katıldı.
Hocalı Soykırımı sonucunda 613 kişi hayatını kaybetti.
Bunlardan 63 çocuk, 106 kadın, 70 yaşlı hunharca katledilmiş, 8 aile tamamen yok
edilmiştir.
25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetmiş, 487 kişi
ağır yaralanmıştır;
1.275 kişi rehin alınmış, 150 kişi kaybolmuştur.
Bir şehir, bir kasaba, 8 köy, 2.495 ev, 31 sanayi tesisi, 15 köy endüstrisi, 20 eğitim
kurumu, 14 sağlık merkezi, 56 kültür kurumu, 5 iletişim tesisi yok edilmiştir.
Her birinin insan hayatı, canı olan bu sayılar Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olan
Yukarı Karabağ Özerk Vilayetini Ermenistan’a birleştirmek iddiasıyla Ermenistan
tarafından işlenmiş büyük bir insanlık suçudur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum