Ercan Ödül "Cumhuriyetimizin 100. yılında Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 181. yılı"

Ercan Ödül "Cumhuriyetimizin 100. yılında Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 181. yılı"
24 Ekim 2023 - 08:21
Ercan Ödül "Cumhuriyetimizin 100. yılında Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 181. yılı"
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül "Cumhuriyetimizin 100. yılında Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 181. yılı" nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Dünyada veteriner hekimliğin geçmişi M.Ö. 2000 yıllarına dayandığı tahmin edilmekte olup tarihin en eski mesleklerinden biri olarak görülmektedir. Dünyanın ilk Veteriner Hekimlik eğitimini veren fakültesi 1762 yılında Fransa’da açılmış, ülkemizde ise akademik anlamda veteriner hekimliği eğitim ve öğretimine 23 Ekim 1842 yılında başlanmıştır. 

Veteriner hekimlerin insanlık için çalışmaları, 1842 yılından bugüne kadar katlanarak devam etmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği “Tek Sağlık” konsepti gereğince tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslektir. Bu öneminden dolayı gelişmiş ülkeler, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilatlanma, etkili ve efektif mevzuat altyapısı ve hepsinden önemlisi kaliteli ve donanımlı bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri  almışlardır.

Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri doğru sektörel planlamalardır. Sektörün gereklilikleri ve gerçek değişkenleri dikkate alınmadan yapılan planlamalara bağlı uygulamalar sektörde istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Bugün ülkemizde sayısı 32’ye çıkan Veteriner Fakülteleri tüm uyarılarımıza rağmen bu anlamda çok olumsuz bir örnek teşkil etmektedir.

Geleceği şekillendiren temel argüman, bilgiyi üretmek, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmaktır. Günümüzde bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin, veteriner hekimliğinde de devrimsel nitelikte değişimlere yol açacağı beklenmektedir. Yapay zeka, 3D yazılımı, gen teknolojisi ve bilişim teknolojisinin kullanımının veteriner hekimlikte deneysel düzeydeki ilk örnekleri, yakın gelecekteki gelişmelerin de habercisidir. 21’inci yüzyıl toplumlarının beklentileri, hem veteriner hekimliği eğitim-öğretiminin yeniden kurgulanmasını; hem de veteriner hekim profilinin yeniden tanımlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda, yakın gelecekte veteriner hekimin, daha yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin, değer temelli hizmet sunan, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri güçlü, etik ilke ve değerlere bağlı olacağı beklenmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Türkiye Cumhuriyetinin yeni yüzyılında hedefimiz, mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için kaliteli bir veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ülkemize kazandırılarak, iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik uygulamasının gerçekleştirilmesidir.

Bu vesile ile öncelikle 6 gün sonra kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılını ve sonrada 23 Ekim Ülkemizde Veteriner Hekimliği eğitim ve öğretiminin başlamasının 181. Yılını kutluyor, Ülkemizde bulunan tüm Veteriner Fakültelerinde ve Bölgemizde bulunan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim öğretimi kesintisiz devam ettirebilmek adına fedakarca hizmet veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, tüm meslektaşlarımıza ve meslektaş adayı öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum.” diye sözlerini noktaladı. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum